Ważne dokumenty

Przed zakupem wycieczki koniecznie zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w dziale "WAŻNE DOKUMENTY". W szczególności przeczytaj Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA oraz zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia dotyczącymi twojej wycieczki. Przypominamy również że każdą wycieczkę wykupioną w naszym Biurze Podróży można ubezpieczyć od kosztów rezygnacji na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

roma.png

Przed zakupieniem wycieczki zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA 

Przed zakupieniem wycieczki zapoznaj się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym

Dla Państwa wygody zamieszczamy Certyfikat Polisy Ubezpieczeniowej Organizatora Turystyki

Certyfikat Organizatora turystyki 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych