Warunki ubezpieczenia

Przed zakupem wycieczki koniecznie zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi w dziale "WAŻNE DOKUMENTY". W szczególności przeczytaj Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA oraz zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia dotyczącymi twojej wycieczki. Przypominamy również że każdą wycieczkę wykupioną w naszym Biurze Podróży można ubezpieczyć od kosztów rezygnacji na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

roma.png

Kliknij w poniższe linki aby zapoznać się z warunkami ubezpieczenia podczas twojej wycieczki

KL i NNW podczas wycieczek zagranicznych

NNW podczas wycieczek krajowych

Ubezpieczenie SKI

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji