Zasady organizacji wyjazdów przez Biuro Podróży RAFA w czasie trwania pandemii Covid 19

W autokarze

  • podczas jazdy wszystkie miejsca siedzące mogą być zajęte
  • w każdym autokarze zapewniamy pasażerom środki do dezynfekcji rąk (prosimy o dezynfekowanie rąk każdorazowo przy wsiadaniu do autokaru)
  • podczas jazdy pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych
  • ze względów sanitarnych toalety w autokarach pozostają zamknięte
  • autokary są czyszczone każdego dnia po zakończonej podróży

Podczas zwiedzania

  • zwiedzanie odbywa się w sposób standardowy
  • wewnątrz muzeów obowiązkowe są maseczki ochronne
  • w przestrzeni publicznej tam gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu 1,5m nosimy maseczki ochronne

W obiektach noclegowych

  • obiekty noclegowe wdrożyły procedury związane z wprowadzonymi rygorami sanitarnymi (zapewniają środki do dezynfekcji rąk, ograniczają ilość osób mogących przebywać na terenie obiektu, wydzieliły izolatoria)
  • w restauracjach i na stołówkach zreorganizowane zostały zasady wydawania posiłków tak,  aby minimalizować kontakt dużej ilości osób ze sztućcami itp. Tyczy się to głównie posiłków wydawanych w formie bufetów

 

Scroll to Top