Faktura

W celu otrzymania faktury za wycieczkę wypełnij poniższy formularz. Pola oznaczone * są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury. Wniosek należy wypełnić i wysłać przed rozpoczęciem wycieczki.

Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną po zakończeniu wycieczki.

Wycieczka

W tym polu należy podać destynację – czyli przeznaczenie wyjazdu (miejsce do którego jedzie wycieczka)

W tym polu należy uzupełnić datę planowanego wyjazdu na wycieczkę (rozpoczęcia wycieczki)

W tym polu należy uzupełnić datę planowanego powrotu z wycieczki (zakończenia wycieczki).

Jeśli wycieczka jest wyjazdem grupowym ze szkoły lub firmy to w tym polu wpisz nazwę szkoły lub firmy.

W tym polu należy podać cenę za jaką została kupiona wycieczka. Przy wycieczkach zagranicznych należy podać cenę podstawową wycieczki (cenę bez biletów wstępu, przewodników lokalnych, świadczeń dodatkowych itp.)

Uczestnik wyjazdu

Dane na jakie ma być wystawiona faktura

Adres do korespondencji

Wypełnić tylko jeśli adres do korespondencji jest inny niż podany w danych do wystawienia faktury

W tym polu należy podać wszelkie uwagi, prośby i sugestie jakie macie Państwo odnośnie informacji jakie będą zawarte na wystawionej fakturze.

Przesyłając wniosek o wystawienie faktury online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu w celach niezbędnych do wystawienia i przesłania faktury przez Biuro Podróży RAFA z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 417. Oświadczam również że zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży RAFA , zrozumiałem i akceptuję jej postanowienia.

Wyrażam zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.