Ubezpieczenia turystyczne na wycieczkach organizowanych przez BP Rafa

Ubezpieczenia zawarte w cenie wycieczki:

Wycieczki krajowe:

Ubezpieczenie podczas wyjazdów krajowych
 • NNW w wersji Standard do kwoty 10 000 zł/osoba
Zakres ubezpieczenia
 • świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci

Istnieje możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia oraz rozszerzenia ochrony o Odpowiedzialność Cywilną i Assistance

Wycieczki zagraniczne:

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych
 • KL i Assistance do kwoty 20 000 euro
 • NNW do kwoty 15 000 zł
 • Bagaż podróżny do kwoty 1 100 zł
Zakres ubezpieczenia
 • leczenie w ambulatorium i hospitalizację (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, badania, analizy, operacje)
 • koszty ratownictwa
 • wizyty lekarza, w tym dojazd lekarza do miejsca, w którym znajduje się Ubezpieczony
 • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
 • leczenie chorób przewlekłych
 • leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów lub urazu doznanego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
 • transport do placówki medycznej i transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
 • transport do kraju zamieszkania
 • transport w celu kontynuacji podróży
 • transport zwłok
 • zakwaterowanie i wyżywienie w celu rekonwalescencji
 • zakwaterowanie, wyżywienie i transport opiekuna osoby niepełnoletniej
 • świadczenie z powodu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • utrata bagażu podróżnego

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia oraz rozszerzenia ochrony o ryzyka związane z uprawianiem sportów ekstremalnych, sportów zimowych i pracy fizycznej za granicą

Ubezpieczenia proponowane dodatkowo (nie wliczone w cenę wycieczki):

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki
 • Zwrot 100% kosztów
Zakres ubezpieczenia (powody z których można zrezygnować aby ubezpieczenie zadziałało)
 • nieszczęśliwy wypadek
 • nagłe zachorowanie
 • śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej
 • powikłania ciąży
 • szkoda w mieniu
 • kradzież samochodu
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
 • utrata pracy
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy
 • wezwanie do sądu
 • wezwanie do służby wojskowej
Cena ubezpieczenia
 • 3,2% ceny wycieczki
Scroll to Top