Informacje o Ubezpieczeniu Kosztów leczenia za granicą

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

Bezpieczne Podróże to zawsze ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia, w tym:
    • kosztów ratownictwa,
    • assistance (zakres Standard/Super)
  • pomocy prawnej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

  • bagażu,
  • sprzętu sportowego,
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych, sportami wysokiego ryzyka, sportami ekstremalnymi, wyczynowym uprawianiem sportów, pracą fizyczną za granicą czy zaostrzeniem chorób przewlekłych.


Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie obejmuje zachorowania na COVID-19?

Tak, ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i assistance, jeśli podczas podróży zachorujesz na COVID-19.

Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą?
Tak, w każdej polisie zawarte są koszty ratownictwa do wysokości 6000 EUR. Koszty ratownictwa są podlimitem sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę?
Tak, jednakże zostanie zastosowany 3-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży?
Tak, kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Wykluczone są jedynie koszty porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.

Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów?
Jeśli utraciłeś dokumenty podróżne (paszport, bilety itp.), skontaktuj się z Centralą Alarmową. Centrala udzieli Ci informacji o działaniach, jakie należy podjąć.

Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż?
Tak, bagaż to: rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), przedmioty niezbędne Ubezpieczonemu w podróży w związku z jego stanem zdrowia, okulary przeciwsłoneczne, wózek dziecięcy, pamiątki, a także telefon, sprzęt fotograficzny, komputerowy i audio-video.

Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?
Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego. Dlatego zadbaj o to, by zebrać wszelkie rachunki i dowody poniesionych opłat za udzieloną pomoc lekarską. Pamiętaj o tym, żeby dostarczyć nam również  historię choroby (z diagnozą) oraz kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe. Bardzo ważnym dokumentem jest protokół policji o utracie bagażu lub jego kradzieży lub rozboju.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie na Białoruś niezbędne do uzyskania wizy?
Tak, ale tylko u współpracujących z nami agentów i biurach podróży.

Scroll to Top