Wyjazdowe rady pedagogiczne

Co to jest Wyjazdowa Rada Pedagogiczna?

Wyjazdowa rada pedagogiczna to w zasadzie wyjazd szkoleniowy grona pedagogicznego. Tylko tyle i aż tyle. W zasadzie można byłoby przyjąć, że ten sam cel można osiągnąć obradując w budynku szkoły i poniekąd jest to prawda. Zwrócić należy jednak uwagę, że taki wyjazd spełnia również cel motywacyjny i niejako przemyca cel integracyjny – a te dwie rzeczy są już nie do przecenienia. Można więc powiedzieć, że wyjazdowa rada pedagogiczna to prawie to samo co standardowa rada pedagogiczna, ale parafrazując słowa klasyka – prawie robi wielką różnicę.

Czy to się sprawdza?

To zależy – głównie od ludzi którzy uczestniczą w wydarzeniu. Zazwyczaj taka forma szkolenia przynosi bardzo dobre efekty. Należy zwrócić uwagę, że większość prężnie działających firm organizuje swoim pracownikom wyjazdy szkoleniowe lub wyjazdy szkoleniowe połączone z integracją. Dzieje się tak nie dla tego, że któryś prezes ma za dużo pieniędzy i nie wie co z nimi zrobić. Wręcz przeciwnie. Jest to bardzo dobrze przemyślane i przekalkulowane działanie. Tego że szkolenia podnoszą kompetencje nie trzeba nikomu tłumaczyć. Okazuje się jednak, że zintegrowany i lubiący się zespół pracuje o wiele bardziej efektywnie, a trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na integrację niż ciekawy wspólny wyjazd. Tak więc wyjazdowa rada pedagogiczna z pewnością się sprawdzi – pod warunkiem, że uczestnicy nie będą jechali na nią z przymusu.

Czy to jest fajne?

Patrz punkt powyżej 🙂 Wszystko zależy od uczestniczących w wydarzeniu ludzi. Na bazie naszych doświadczeń ze zorganizowanymi do tej pory wyjazdowymi radami pedagogicznymi jest to bardzo fajne. Jeśli można zrealizować cel szkoleniowy, a przy tym zintegrować zespół i świetnie się bawić to czemu nie.

Jaką wyjazdową radę pedagogiczną wybrać?

Wszystko zależy od tego jaki cel chcemy osiągnąć i jakie destynacje interesują uczestników. Niestety nie mniej ważny jest budżet jakim dysponujemy. Podstawą jest oczywiście czas na szkolenie i obrady grona pedagogicznego i od tego należy zacząć abyśmy wszyscy wiedzieli ile czasu na ten cel należy przeznaczyć. Kolejna sprawa to czas trwania rady pedagogicznej – mamy do wyboru całe spektrum wyjazdów zaczynając od najprostszych jednodniowych, przez dwudniowe aż na kilkudniowych kończąc. Jeśli rada pedagogiczna ma zamknąć się w jeden lub dwa dni musimy się ograniczyć do kierunków niezbyt odległych od szkoły „bazy”. Jeśli jednak możliwości czasowe i finansowe na to pozwalają można pokusić się nawet o wyjazd zagraniczny.

Scroll to Top