Poznaj Polskę – dofinansowanie wycieczek szkolnych 2022
wycieczki szkolne z dofinansowaniem ministerstwa edukacji i nauki wiosna 2022

Wycieczki szkolne w 2022 roku z dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło program dofinansowywania wycieczek szkolnych w 2022 roku.

Dofinansowane będą wycieczki jednodniowe, dwudniowe i trzydniowe. Kwota dofinansowania wyniesie do 80% ceny wycieczki, nie więcej jednak niż odpowiednio:

 • do 5 tysięcy złotych (na grupę) na wycieczkę jednodniową,
 • do 10 tysięcy złotych (na grupę) na wycieczkę dwudniową,
 • do 15 tysięcy złotych (na grupę) na wycieczkę trzydniową.

Tak, więc w optymalnych warunkach rodzice będą musieli pokryć tylko 20% ceny wycieczki.

Całkowita wartość puli środków jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. W 2021 roku pula ostatecznie wyniosła 35 milionów złotych, natomiast w tym będzie to 100 milionów złotych, z czego 50 milionów będzie przeznaczone na realizację wycieczek do końca roku szkolnego 2021/2022, natomiast kolejne 50 milionów na realizację wycieczek od września do grudnia 2022 roku.

W najbliższej edycji programu „Poznaj Polskę” środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie, dlatego będzie zdecydowani łatwiej uzyskać dofinansowanie.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

w przypadku szkoły podstawowej:

 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

 

Wycieczki, które będzie można dofinansować muszą nawiązywać programem do jednego z czterech obszarów:

 • wycieczki śladami polskiego państwa podziemnego (na liście promowanych punktów znajduje się m.in. Muzeum Postania Warszawskiego i Muzeum Żołnierzy Wyklętych),
 • wycieczki poświęcone życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • wycieczki poświęcone kulturze i dziedzictwu narodowemu (w tym kulturze ludowej i kulturze wsi),
 • wycieczki związane z największymi osiągnięciami naukowymi.

Jak więc widać tematyka, która „łapie” się na dofinansowanie jest dosyć obszerna. O ile pierwsze dwa punkty są hermetyczne, o tyle dwa kolejne pozwalają już na odwiedzenie niemal każdego zabytku, muzeum, skansenu czy parku narodowego. Pełna lista obiektów, które można odwiedzić znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

 

Większość z wycieczek szkolnych organizowanych przez Biuro Podróży RAFA zawiera elementy edukacyjne związane z którymś z wymienionych obszarów i pozwala na realizację z uwzględnieniem dofinansowania z programu „Poznaj Polskę”.

Pełną ofertę organizowanych przez nas wycieczek szkolnych można znaleźć na stronie: www.bprafa.pl

Z pewnością jest, o co zabiegać, bo zgodnie z ustalonymi limitami i biorąc pod uwagę aktualne średnie ceny wycieczek szkolnych wygląda na to, że na wycieczki dzieci będą mogły pojechać płacąc średnio:

 • 25 zł/osoba za wycieczkę jednodniową
 • 100 zł/osoba za wycieczkę dwudniową
 • 225 zł/osoba za wycieczkę trzydniową

Mowa tu oczywiście o opłacie za kompleksową organizację wycieczki z naprawdę ciekawym programem. Pamiętajmy również, że w dalszym ciągu funkcjonują bony turystyczne, którymi również można płacić za wycieczki szkolne.

Nabór wniosków do projektu rusza 1 marca 2022 roku.

Zainteresowanych organizacją wycieczki w sezonie wiosennym lub jesiennym 2022 roku zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod adresem email: rafa@bprafa.pl.

Oficjalne informacje publikowane przez Ministerstwo Edukacji można znaleźć tutaj.

 

Scroll to Top