Berlin 10-13.10.2023

Impreza nr 20230908/1636

Umowa zawarta pomiędzy:

Zamawiającym:

a Organizatorem:

Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos

Ul. Marii Konopnickiej 6, 00 – 491 Warszawa,

NIP 716-250-87-61, REGON 432298189

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1270, Polisa OC Organizatora Turystyki nr M 522942 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


INFORMACJE O IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Rodzaj imprezy turystycznej:

Wycieczka szkolna

Destynacja:

Berlin, Poczdam, Frankfurt nad Odrą

Termin wycieczki:

10-13.10.2023

Środek transportu:

Autokar turystyczny

Wyjazd:

10.10.2023, Warszawa, ul. Rokosowska 12 (pod garażami), godz. 6.00

Powrót:

13.10.2023, Warszawa, ul. Rokosowska 12 (pod garażami), ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna)

Obiekt noclegowy:

Hotel** "Anka", adres: Pl. Przyjaźni 7, 69-100 Słubice

Wyżywienie:

Zgodnie z programem

Ubezpieczenie:

KL i Assistance do kwoty 25 000 euro/osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba

Dodatkowe informacje

Opiekę nad małoletnimi dziećmi sprawowali będą nauczyciele szkolni


PODSTAWIENIE AUTOKARU I MIEJSCE ZBIÓRKI

Miejsce podstawienia autokaru:

Warszawa, ul. Rokosowska 12 (pod garażami)

Godzina podstawienia autokaru:

5.30

Uwaga! Autokar zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w umowie. Zamawiający lub Podróżny mają prawo do poproszenia odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy. Kontrola taka odbywa się w miejscu podstawienia autokaru na 30 minut przed planowaną godziną wyjazdu. Wszelkie formalności związane z wezwaniem służb uprawnionych do kontroli pozostają po stronie Zamawiającego/Podróżnego zlecającego kontrolę.


CENA IMPREZY I HARMONOGRAM WPŁAT

Cena brutto:

1635 zł brutto + 50 euro

Opłata w euro pobierana będzie gotówką przez pilota wycieczki.

Słownie:

Tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych brutto + pięćdziesiąt euro

Cena obejmuje:

Zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, przejazd autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba, opłaty parkingowe i drogowe, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów, składki do Turystycznego Funduszu gwarancyjnego i Pomocowego.

Dodatkowa opłat w wysokości 50 euro obejmuje usługi przewodników lokalnych w Poczdamie, Berlinie i Frankfurcie oraz wypożyczenie zestawów słuchawkowych tour-guide.

Impreza realizowana jest przy zebraniu grupy min. 30 uczestników

Sposób płatności: przelew

Terminy płatności:

Zapłata całej ceny w kwocie 1635 zł płatna do dnia 27.09.2023

Konto organizatora: BANK Millennium S.A nr 10 1160 2202 0000 0002 0065 6958

W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, rezerwacja nr 20230908/1636

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją przez Zamawiającego z imprezy turystycznej.


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

  1. Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA – załącznik nr 1 do niniejszej umowy
  2. Program zwiedzania (oferta) – załącznik nr 2 do niniejszej umowy
  3. Standardowy formularz informacyjny – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
  4. Warunki ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych – załącznik nr 4 niniejszej umowy

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA dostępnę pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Program imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Standardowy formularz informacyjny imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane). (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki ubezpieczenia KL przy wyjazdach zagranicznych dostępne pod tym linkiem (wymagane).

Dokument zostanie wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.

Scroll to Top