Karkonosze Praga 19-23.06.2022

Impreza nr 20220902/1334

Umowa zawarta pomiędzy:

Zamawiającym:

a Organizatorem:

Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos

Ul. Nowogrodzka 42 lok. 501, 00 – 695 Warszawa,

NIP 716-250-87-61, REGON 432298189

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1270, Polisa OC Organizatora Turystyki nr M 520855 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


INFORMACJE O IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Rodzaj imprezy turystycznej:

Wycieczka szkolna

Destynacja:

Karkonosze, Praga

Termin wycieczki:

19-23.09.2022

Środek transportu:

Autokar turystyczny

Wyjazd:

19.09.2022, ul. Rokosowska 12 (pod garażami), Warszawa, godz. 7.00

Powrót:

23.09.2022, ul. Rokosowska 12 (pod garażami), Warszawa, ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna)

Obiekt noclegowy:

Pensjonat "Dom Pod Koziołkami", ul. Kasprowicza 13F, 58-580 Szklarska Poręba

Wyżywienie:

Zgodnie z programem

Ubezpieczenie:

NNW w wersji standard do kwoty 10 000 zł/osoba

KL do kwoty 25 000 euro/osoba na czas wyjazdu do Czech

Dodatkowe informacje

Opiekę nad małoletnimi dziećmi sprawowali będą nauczyciele szkolni


PODSTAWIENIE AUTOKARU I MIEJSCE ZBIÓRKI

Miejsce podstawienia autokaru:

ul. Rokosowska 12 (pod garażami), Warszawa

Godzina podstawienia autokaru:

6.30

Uwaga! Autokar zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w umowie. Zamawiający lub Podróżny mają prawo do poproszenia odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy. Kontrola taka odbywa się w miejscu podstawienia autokaru na 30 minut przed planowaną godziną wyjazdu. Wszelkie formalności związane z wezwaniem służb uprawnionych do kontroli pozostają po stronie Zamawiającego/Podróżnego zlecającego kontrolę.


CENA IMPREZY I HARMONOGRAM WPŁAT

Cena brutto:

1670 zł brutto

Słownie:

Tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych brutto

Cena obejmuje:

Zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, przejazd autokarem, opiekę pilota, przewodników lokalnych, bilety wstępu, realizację programu, ubezpieczenie NNW w wersji standard do kwoty 10 000 zł/osoba, ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro na czas wyjazdu do Czech, opłaty parkingowe i drogowe, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów.

Impreza realizowana jest przy zebraniu grupy min. 40 uczestników

Sposób płatności: przelew

Terminy płatności:

Zapłata całej ceny w kwocie 1670 zł płatna do dnia 12.09.2022

Konto organizatora: BANK Millennium S.A nr 10 1160 2202 0000 0002 0065 6958

W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, wycieczka nr 20220902/1334

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją przez Zamawiającego z imprezy turystycznej.


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

  1. Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA – załącznik nr 1 do niniejszej umowy
  2. Program zwiedzania (oferta) – załącznik nr 2 do niniejszej umowy
  3. Standardowy formularz informacyjny – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
  4. Warunki ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych i KL przy wyjazdach zagranicznych – załącznik nr 4 niniejszej umowy

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA dostępnę pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Program imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Standardowy formularz informacyjny imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane). (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych dostępne pod tym linkiem oraz z Warunkami ubezpieczenia KL przy wyjazdach zagranicznych dostępne pod tym linkiem (wymagane).

Dokument zostanie wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.

Scroll to Top