Toskania 16-21.09.2024

Impreza nr 20240301/1524

Umowa zawarta pomiędzy:

Zamawiającym:

a Organizatorem:

Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos

Ul. Marii Konopnickiej 6, 00 – 491 Warszawa,

NIP 716-250-87-61, REGON 432298189

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1270, Polisa OC Organizatora Turystyki nr M 522942 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


INFORMACJE O IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Rodzaj imprezy turystycznej:

Wycieczka szkolna

Destynacja:

Toskania

Termin wycieczki:

16-21.09.2024

Środek transportu:

Autokar turystyczny

Wyjazd:

16.09.2024, ul. Dzieci Warszawy 42, Warszawa, godz. 16.00

Powrót:

21.09.2024, ul. Dzieci Warszawy 42, Warszawa, ok. godz. 2.00 (godzina orientacyjna)

Obiekt noclegowy:

Hotele o standardzie*** w Lido di Jesolo w okolicach Sieny i w okolicach Padwy

Wyżywienie:

Zgodnie z programem

Ubezpieczenie:

KL i Assistance do kwoty 25 000 euro/osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba

Dodatkowe informacje

Opiekę nad małoletnimi dziećmi sprawowali będą nauczyciele szkolni


PODSTAWIENIE AUTOKARU I MIEJSCE ZBIÓRKI

Miejsce podstawienia autokaru:

ul. Dzieci Warszawy 42, Warszawa

Godzina podstawienia autokaru:

15.30

Uwaga! Autokar zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w umowie. Zamawiający lub Podróżny mają prawo do poproszenia odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy. Kontrola taka odbywa się w miejscu podstawienia autokaru na 30 minut przed planowaną godziną wyjazdu. Wszelkie formalności związane z wezwaniem służb uprawnionych do kontroli pozostają po stronie Zamawiającego/Podróżnego zlecającego kontrolę.


CENA IMPREZY I HARMONOGRAM WPŁAT

Cena brutto:

2 210 zł brutto + 40 euro

Opłata w euro pobierana będzie gotówką przez pilota wycieczki.

Słownie:

Dwa tysiące dwieście dziesięć złotych brutto + czterdzieści euro

Cena obejmuje:

Zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, przejazd autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba, opłaty parkingowe i drogowe, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów, składki do Turystycznego Funduszu gwarancyjnego i Pomocowego.

Impreza realizowana jest przy zebraniu grupy min. 40 uczestników

Sposób płatności: przelew

Terminy płatności:

Zaliczka pierwsza w kwocie 300 zł płatna do dnia 19.04.2024

Zaliczka druga w kwocie 300 zł płatna do dnia 10.06.2024

Dopłata w kwocie 1610 zł płatna do dnia 2.09.2024

Konto organizatora: BANK Millennium S.A nr 10 1160 2202 0000 0002 0065 6958

W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, Toskania, rezerwacja nr 20240301/1524

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją przez Zamawiającego z imprezy turystycznej.


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

  1. Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA – załącznik nr 1 do niniejszej umowy
  2. Program zwiedzania (oferta) – załącznik nr 2 do niniejszej umowy
  3. Standardowy formularz informacyjny – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
  4. Warunki ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych – załącznik nr 4 niniejszej umowy

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA dostępnę pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Program imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Standardowy formularz informacyjny imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane). (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki ubezpieczenia KL przy wyjazdach zagranicznych dostępne pod tym linkiem (wymagane).

Dokument zostanie wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.

Scroll to Top