Wiedeń Bratysława 24-27.05.2023

Impreza nr 20230110/1416

Umowa zawarta pomiędzy:

Zamawiającym:

a Organizatorem:

Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos

Ul. Marii Konopnickiej 6 00 – 491 Warszawa,

NIP 716-250-87-61, REGON 432298189

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1270, Polisa OC Organizatora Turystyki nr M 520855 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


INFORMACJE O IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Rodzaj imprezy turystycznej:

Wycieczka szkolna

Destynacja:

Wiedeń i Bratysława

Termin wycieczki:

24-27.05.2023

Środek transportu:

Autokar turystyczny

Wyjazd:

24.05.2023, ul. Królewska (parking autokarowy przy Ogrodzie Saskim, jak najbliżej Zachęty), Warszawa, godz. 5.00

Powrót:

27.05.2023, ul. Królewska (parking autokarowy przy Ogrodzie Saskim, jak najbliżej Zachęty), Warszawa, ok. godz. 4.00 (godzina orientacyjna)

Obiekt noclegowy:

Hotel Nivy***, Liščie nivy 442, 821 08 Bratislava, Słowacja

Wyżywienie:

Zgodnie z programem

Ubezpieczenie:

KL do kwoty 25 000 euro/osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba

Dodatkowe informacje

Opiekę nad małoletnimi dziećmi sprawowali będą nauczyciele szkolni


PODSTAWIENIE AUTOKARU I MIEJSCE ZBIÓRKI

Miejsce podstawienia autokaru:

ul. Królewska (parking autokarowy przy Ogrodzie Saskim, jak najbliżej Zachęty), Warszawa

Godzina podstawienia autokaru:

4.40

Uwaga! Autokar zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w umowie. Zamawiający lub Podróżny mają prawo do poproszenia odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy. Kontrola taka odbywa się w miejscu podstawienia autokaru na 30 minut przed planowaną godziną wyjazdu. Wszelkie formalności związane z wezwaniem służb uprawnionych do kontroli pozostają po stronie Zamawiającego/Podróżnego zlecającego kontrolę.


CENA IMPREZY I HARMONOGRAM WPŁAT

Cena brutto:

1310 zł brutto + 50 Euro

Opłata w euro pobierana będzie gotówką przez pilota wycieczki

Słownie:

Tysiąc trzysta dziesięć złotych brutto + pięćdziesiąt euro

Cena obejmuje:

Zakwaterowanie, wyżywienie zgodnie z programem, przejazd autokarem, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro osoba i NNW do kwoty 15 000 zł/osoba, opłaty parkingowe i drogowe, podatek VAT, miejsca gratis dla opiekunów, składki do Turystycznego Funduszu gwarancyjnego i Pomocowego.

Impreza realizowana jest przy zebraniu grupy min. 40 uczestników

Sposób płatności: przelew

Terminy płatności:

Zaliczka w kwocie 300 zł płatna do dnia 6.02.2023

Dopłata do pełnej ceny w kwocie 1010 zł płatna do dnia 4.05.2023

Dopuszcza się realizację wpłat zbiorczych za całą grupę/klasę

Konto organizatora: BANK Millennium S.A nr 10 1160 2202 0000 0002 0065 6958

W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, wycieczka nr 20230110/1416

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją przez Zamawiającego z imprezy turystycznej.


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

  1. Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA – załącznik nr 1 do niniejszej umowy
  2. Program zwiedzania (oferta) – załącznik nr 2 do niniejszej umowy
  3. Standardowy formularz informacyjny – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
  4. Warunki ubezpieczenia NNW przy wyjazdach krajowych i KL przy wyjazdach zagranicznych – załącznik nr 4 niniejszej umowy

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży RAFA dostępnę pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Program imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Standardowy formularz informacyjny imprezy dostępny pod tym linkiem (wymagane). (wymagane).

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Warunkami ubezpieczenia KL przy wyjazdach zagranicznych dostępne pod tym linkiem (wymagane).

Dokument zostanie wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.

Scroll to Top