Rozszerzenie ubezpieczenia KR od ryzyka koronawirusa
Ubezpieczenie Kosztów rezygnacji na skutek koronowirusa

Uprzejmie informujemy, że do umów o realizację wycieczek, które zostaną podpisane po dniu 11 lipca 2020 r. można rozszerzyć ubezpieczenie od rezygnacji o ryzyko związane z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że jeżeli klient wykupi rozszerzenie polisy „Bezpieczne Rezerwacje o koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 i ich mutacji” to ubezpieczyciel zwróci koszty wycieczki w przypadku, gdy:

  1. Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży zostanie zakażony koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (zakażenie musi być potwierdzone odpowiednią diagnozą medyczną).
  2. W przypadku imprez lotniczych, z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (fakt niewpuszczenia podróżnego na pokład samolotu musi zostać potwierdzony przez personel lotniskowy).
Scroll to Top