Ostra Brama

Ostra Brama Wilno
Ostra Brama w Wilnie jest jedną z dawnych bram miejskich. Wilno, podobnie jak większość innych średniowiecznych miast, otoczone niegdyś było murami obronnymi i do miasta można było dostać się tylko przez specjalnie do tego celu wybudowane i pilnie strzeżone bramy.

W czasie średniowiecza Wilno posiadało pięć brak wjazdowych, a Ostra Brama i przyległy do niej fragment murów obronnych jest jedynym zachowanym do dzisiaj fragmentem dawnych obwarowań miasta. Brama ta jest nie tylko cennym zabytkiem historycznym ale tez sakralnym. Od wewnętrznej strony w specjalnie do tego przygotowanej niszy znajduje się kaplica Ostrobramska z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Polski. Miejsce to sjest więc niezwykle ważne dla Polaków odwiedzających Wilno i niemal obowiązkowym punktem nie tylko dla wyjazdów pielgrzymkowych ale także dla każdej wycieczki zorganizowanej i dla turystów indywidualnych.  Ostrą Bramę oraz inne zabytki Wilna zobaczyć można podczas trzydniowej wycieczki do Wilna oraz podczas czterodniowej wycieczki do Wilna.

Scroll to Top