Rzeka Biebrza

Wycieczka szkolna nad Biebrzę, do Osowca i Tykocina
Rzeka Biebrza wokół której roztacza się Biebrzański Park Narodowy jest ewenementem na skalę Europejską.

Nigdzie indziej nie znajdziemy tak rozległych terenów bagiennych i torfowisk. Dzięki temu Biebrzański Park Narodowy stał się mekką ornitologów i fotografów którzy pasjonują się fotografowaniem ptaków. Podczas wiosennych roztopów i wysokich stanów wód nad Biebrzą można spotkać prawdziwy festiwal rozmaitych ptaków – można obserwować bataliony, żurawie, gęsi, orły przednie i bieliki, sokoły wędrowne i wiele innych. Ponadto częstym widokiem są potężne łosie przechadzające się po mokradłach. Dla ułatwienia zwiedzania tych terenów w parku postawiono liczne wieże widokowe oraz zbudowano kładki wiodące wśród bagien i torfowisk. Zapraszamy na jednodniowe wycieczki szkolne na Biebrzę, dwudniowe wycieczki szkolne nad Biebrzę i trzydniowe wycieczki szkolne do Biebrzańskiego Parku podczas których można zwiedzić ten niezwykle cenny przyrodniczo region.

Scroll to Top